Home

Collectieve crematie

Bij een collectieve crematie dan wordt uw huisdier gecremeerd in een groep van maximaal 6 dieren, gelijktijdig naast elkaar in de oven. Er wordt op toegezien dat alle dieren van dezelfde soort zijn; een hondje wordt dus niet gelijktijdig met katten gecremeerd. De crematie vindt plaats binnen 3 werkdagen na aankomst van uw huisdier op het crematorium.

Na afloop van de crematie ontvangt u per post een persoonlijk bericht met de datum en het exacte tijdstip van de crematie. Bij een collectieve crematie wordt de as uitgestrooid over één van onze strooivelden. U kunt geen as terugontvangen.